Onderzoek naar vruchtbaarheid, zwangerschap, bevalling, en nazorg


U wilt de beste zorg en gezondheid voor uzelf en voor uw kind. Informatie rondom zwangerschap en bevalling moet daarom betrouwbaar zijn!


Wij zijn onderzoekers van het verloskundig consortium (een netwerk van gynaecologen en verloskundigen uit meer dan 70 Nederlandse ziekenhuizen). Ons doel is de beste zorg voor moeder en kind.Laatste updates:

2/20106¥730„30Š0Afwachten is een effectief en veilig alternatief voor curettage bij vrouwen met een zwangerschapsrest na misoprostol gebruik0106¥730„30†8 - De MisoREST studie: Curettage of afwachten bij vrouwen met een zwangerschapsrest na misoprostol gebruik in verband met een miskraam
10/11Onverklaarde subfertiliteit: meteen met IUI-MOH beginnen of nog even afwachten? - Onderzoek naar de effectiviteit van intra-uteriene inseminatie met milde ovariële stimulatie, vergeleken met een afwachtend beleid, bij koppels met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit.
17/1Aspirine ter preventie van herhaalde spontane vroeggeboorte (Low dose aspirin in the Prevention of Recurrent Spontaneous Preterm Labour) - Onderzoek naar het voorkomen herhaalde vroeggeboorte met behulp van aspirine.
14/1De ZinenZwanger studie - Onderzoek naar het effect van online seks-counseling voor vergroting van seksueel plezier, en de kans op een natuurlijke zwangerschap voor koppels met onverklaarde subfertiliteit.
3/12Beleid bij niet vorderen van ontsluiting - Onderzoek naar de beste timing van een keizersnede bij niet vorderen van de ontsluiting bij vrouwen die bevallen van hun eerste kind.
14/10QuadrupleP - Onderzoek naar het voorkomen van vroeggeboorte bij zwangeren met een verkorting van de baarmoedermond: het Quadruple P onderzoek.
9/6Eerste embryoplaatsing bij IVF/ICSI: direct plaatsen of wachten op vers baarmoederslijm? - Onderzoek naar welke manier van IVF/ICSI de meeste kans geeft op een doorgaande zwangerschap en de voorspellende waarde van het hormoon progesteron.
23/4IVF 38+ trial - Onderzoek naar de effectiviteit van IVF, vergeleken met een afwachtend beleid bij vrouwen vanaf 38 jaar met onverklaarde subfertiliteit of een milde mannelijke factor.
8/12Stop or Go? - Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap
16/10Onderzoek naar de doorgankelijkheidstest voor eileiders - Onderzoek of een schuimecho (HyFoSy) even goed is als een baarmoederfoto (hysterosalpingogram) om de doorgankelijkheid van eileiders te testen