Onderzoek inleiden met 'ballon'catheter

Onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van inleiden van de baring met een ballon catheter, vergeleken met medicatie: het PROBAAT-II onderzoek.


Inleiden van de baring
De bevalling wordt ingeleid als het veiliger is voor moeder en kind om de geboorte plaats te laten vinden dan om het natuurlijke beloop van de zwangerschap af te wachten. Veel voorkomende redenen voor inleiden van de baring zijn over tijd lopen, hoge bloeddruk en langdurig gebroken vliezen. Ongeveer 20% van alle bevallingen wereldwijd wordt ingeleid. In Nederland zijn dit jaarlijks ongeveer 51.000 inleidingen. Indien de baarmoedermond nog “onrijp” is (niet week/zacht genoeg), zal begonnen worden met de inleiding door eerst de baarmoedermond week te maken, waarna mogelijk ontsluiting ontstaat en de vliezen kunnen worden gebroken.

Behandelingen
In Nederland worden verschillende methoden gebruikt voor het rijpen van de baarmoedermond. De meest gebruikte methode van inleiden is door middel van het vaginaal (via de vagina) inbrengen van de medicatie Misoprostol. Dit is een medicijn dat een stof bevat die de rijping van de baarmoedermond versnelt. Een andere veelvuldig gebruikte methode is het inleiden van de baring door middel van een Ballon catheter die in de baarmoedermond wordt ingebracht (zie plaatje). De werking van de ballonkatheter is tweeledig. Enerzijds zorgt de ballon voor het vrijkomen van natuurlijke stoffen die de rijping van de baarmoedermond versnellen, anderzijds geeft de ballon druk, waardoor er ontsluiting komt.

Beide methoden zijn effectief, maar op dit moment is niet precies bekend welke van de twee methoden het beste is. In de Nederlandse richtlijn [1] werd tot nu toe medicijnen aangeraden zoals misoprostol als eerste keus, maar uit recent onderzoek lijkt de methode met de ballonkatheter mogelijk effectiever te zijn.[2] Beide methoden kennen ook nadelen: het medicijn (misoprostol) geeft wat vaker overstimulatie, bij de ballon catheter kan het wat langer duren voordat de baring op gang komt. Beide methoden worden in Nederland gebruikt en de methode die de patiënten aangeboden krijgen, is afhankelijk van het lokale protocol in het ziekenhuis.
 
Het PROBAAT-II onderzoek
PROBAAT-II staat voor " Induction of labour with a foley catheter and misoprostol at term". In het eerste PROBAAT onderzoek werd een ander veel gebruikt medicijn vergeleken met de ballon catheter. Uit dit onderzoek is gebleken dat het ook belangrijk is om een ander medicijn (misoprostol) te vergelijken met de ballon catheter. In het PROBAAT-II onderzoek wordt onderzocht welke van de twee bovengenoemde manieren van inleiden van de baring het beste is. Dit wordt gedaan door te onderzoeken welke manier van inleiden de grootste kans geeft op een vaginale baring (een bevalling via de natuurlijke weg) en het kleinste risico op problemen tijdens of na de bevalling bij moeder en kind. Als extra toevoeging op het PROBAAT onderzoek zal nu ook worden gekeken welke methode het prettigst is voor u om mee ingeleid te worden. In totaal zullen 1442 vrouwen deelnemen aan het onderzoek.
 
Wat als u deelmeent aan het onderzoek?
Indien u deelneemt aan het onderzoek, zal door loting worden bepaald volgens welke methode u ingeleid zal worden. Er wordt geloot tussen misoprostol (het medicijn) en de ballonkatheter. Nadat u bent bevallen zal u een korte vragenlijst kunnen invullen over hoe u het inleiden en de bevalling heeft ervaring. Zo kunnen we ook onderzoeken welke manier als het prettigst wordt ervaren.

Na afloop zullen de gegevens over uw bevalling en uw kind direct na de geboorte anoniem worden ingevoerd in een database. Zo zal uiteindelijk worden bekeken welke methode van inleiden van de baring effectiever en veiliger is, waarna mogelijk een advies kan worden gegeven de Nederlandse richtlijn al dan niet aan te passen.
 
Literatuurlijst
[1] J. van Eijck, Nederlandse Vereniging voor Obestetrie en Gynaecologie, Inductie van de baring. 2006
[2] Pennell CE, Henderson JJ, O`Neill MJ, et al. Induction of labour in nulliparous women with an unfavourable cervix: a randomised controlled trial comparing double and single balloon catheters and PGE2 gel. BJOG. 2009 Oct;116(11):1443-52. Epub 2009 Jul 28
[3] Heinemann J, Gillen G, Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM. Do mechanical methods of cervical ripening increase infectious morbidity? A systematic review. Am J Obstet Gynecol 2008;199(2):177-87; discussion 187-8
 
 
Meer informatie over dit onderwerp
http://www.studies-obsgyn.nl/probaat2
 
 
Contactinformatie over dit onderwerp
M. ten Eikelder
Arts-onderzoeker PROBAAT-II studie
probaat2@studies-obsgyn.nl

 


Gerelateerde termen
Ballonkatheter
Misoprostol
Overstimulatie