Onderzoek naar inleiden met keizersnede in voorgeschiedenis

Onderzoek naar de meest veilige manier van inleiden bij vrouwen met één keizersnede in de voorgeschiedenis: het PROBAAT-S onderzoek.Ten op zichte van vrouwen zonder een eerdere keizersnede, hebben zwangere vrouwen mét een eerdere keizersnede een hogere kans op problemen tijdens de bevalling. Deze kans stijgt licht wanneer de bevalling ingeleid moet worden. Diverse redenen zoals zwangerschapshypertensie of serotiniteit kunnen een aanleiding zijn om de bevalling in te leiden. Vrouwen met een eerdere keizersnede hebben meer kans dat de baring beëindigd moet worden door een kunstverlossing of keizersnede. Daarnaast bestaat het risico bij een eerdere keizersnede dat de baarmoeder zwakker is dan wanneer de baarmoeder nog geheel intact is. Hoewel de kans zeer klein is dat het litteken tijdens de bevalling scheurt, geeft het inleiden van de bevalling een iets verhoogde kans hierop.

In Nederland wordt de baring op verschillende manieren ingeleid bij vrouwen met een eerdere keizersnede. Bij een onrijpe baarmoedermond kunnen prostaglandines of de Foley ballon katheter worden toegepast. Eerdere onderzoeken wijzen erop dat prostaglandines een hoger risico op een littekenscheur geeft.[1] Anderzijds zou de Foley katheter een hoger infectie risico met zich mee brengen.[2] In Nederland worden beide methoden toegepast.[3] Bij een rijpe baarmoedermond kan de bevalling ingeleid worden door het breken van de vliezen. Soms komt dan de bevalling op gang maar meestal moeten de weeën ook opgewekt worden door middel van syntocinon (oxytocine) dat via een infuus wordt toegediend. Sommige ziekenhuizen kiezen ervoor om vrouwen met een eerdere keizersnede niet in te leiden. Dan wordt een electieve of ‘primaire’ keizersnede uitgevoerd.

Dit onderzoek streeft ernaar om uit te zoeken wat de meest veilige manier van inleiden is bij vrouwen met één eerdere keizersnede, zowel voor moeder als kind.

Literatuurlijst
[1] Lydon-Rochelle M, Holt VL, Easterling TR, Martin DP. Risk of uterine rupture during labor among women with a prior cesarean delivery. N Engl J Med. 2001 Jul 5;345(1):3-8
[2] Heinemann J, Gillen G, Sanchez-Ramos L, and Kaunitz A. Do mechanical methods of cervical ripening increase infectious morbidity? A systematic review.  AJOG  Volume 199, Issue 2, August 2008, Pages 177-188
[3] Reijers M, Dijksterhuis MGK, de Leeuw JW. Hoe leidt Nederland in? Nederlands Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie. 2009; 122 pagina142-144

Meer informatie over dit onderwerp
www.studies-obsgyn.nl/probaat-s
www.studies-obsgyn.nl/probaat

Contactinformatie over dit onderwerp
Claartje Huisman, arts-onderzoeker, LUMC, Leiden, probaat-s@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Ballonkatheter
Inleiden
Prostaglandines