Onderzoek amnionfusie met vroegtijdig gebroken vliezen

Onderzoek naar het toepassen van amnioninfusie bij vrouwen met vroegtijdig gebroken vliezen en verminderd vruchtwater zonder weeën in het tweede trimester: het PPROMEXIL-III onderzoek

Voortijdig gebroken vliezen zonder weeŽn in het tweede trimester

Voortijdig gebroken vliezen tussen de 16 en 24 weken is een complicatie in de zwangerschap die in ongeveer 0,37% van alle zwangerschappen optreedt. Na voortijdig gebroken vliezen tussen de 16e en de 24ezwangerschapsweek kan de afwezigheid van een normale hoeveelheid vruchtwater van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de longen van uw baby, er kan Longhypoplasie†optreden.

Naast het risico op het ontstaan van longhypoplasie zijn er ook andere risicoís, namelijk het risico op het ontstaan van standafwijkingen van de ledematen en of houdingsafwijkingen (contracturen) en het risico op schade aan het zenuwstelsel. Daarnaast bestaat de kans op een infectie in de baarmoederholte of dat de zwangerschap eindigt in een (ernstige) Vroeggeboorte. Het is moeilijk in te schatten hoe groot deze risicoís zijn.

Behandeling

Een van de behandelingen die is onderzocht om de uitkomst na voortijdig gebroken vliezen tussen de 16 en 24 weken zwangerschapsduur te verbeteren is Amnioninfusie.Door Amnioninfusie†word gepoogd de hoeveelheid vruchtwater aan te vullenen worden deze nadelige gevolgen van een verminderde hoeveelheid vruchtwater mogelijk voorkomen.

Amnioninfusie†is in een aantal kleine wetenschappelijke onderzoeken toegepast om de zwangerschapsuitkomst te verbeteren bijpatiŽnten bij wie de vliezen zijn gebroken tussen de 16 en 24 weken, en waarbij er te weinig vruchtwater is.Hoewel er aanwijzingen zijn dat het de uitkomst van de zwangerschap verbetert, is dit nog niet duidelijk bevestigd in een goed opgezet groter onderzoek.

Na behandeling met Amnioninfusie†zijn incidenten gerapporteerd, zoals placentaloslating, uitzakken van de navelstreng, het optreden van infectie en Vroeggeboorte.

Het is echter moeilijk om vast te stellen of deze complicaties het gevolg zijn van de behandeling, dan wel het gevolg zijn van de gebroken vliezen bij deze vroege zwangerschapsduur. Beschadiging van het kind door de naald is zeldzaam als er onder geleide van de echo wordt geprikt.

Op dit moment is niet duidelijk of het starten met Amnioninfusie†zinvol is. Momenteel bestaat de standaard behandeling uit afwachten, waarbij (soms in het ziekenhuis) goed word opgelet of er tekenen van een infectie in de baarmoederholte ontstaan of tekenen die duiden op het begin van een (ernstige) Vroeggeboorte.

PPROMEXIL-III

In het PPROMEXIL-III onderzoek word bestudeerd of het geven van Amnioninfusie†complicaties als gevolg van voortijdig gebroken vliezen tussen de 16 en de 24 weken zwangerschapsduur met een veminderde hoeveelheid vruchtwater kan voorkomen.

Literatuur

[1] Waters TP, Mercer BM. The management of preterm premature rupture of the membranes near the limit of fetal viability. Am J Obstet Gynecol. 2009 Sep;201(3):230-40

[2] Vergani P, Locatelli A, Strobelt N, et al. Amnioinfusion for prevention of pulmonary hypoplasia in second-trimester rupture of membranes. Am J Perinatol 1997;14:325-9.

[3] Gramellini D, Fieni S, Kaihura C, Piantelli G, Verrotti C. Antepartum amnioinfusion: a review. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians. 2003;14(5):291-6.

Meer informatie over dit onderwerp

www.zorgevaluatienederland.nl/ppromexil-iii

Contactinformatie over dit onderwerp

S. van Teeffelen,

Arts-onderzoeker PPROMEXIL-III

Maastricht UMC

E-mail: PPROMEXIL3@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Amnioninfusie
Longhypoplasie
Vroeggeboorte