Onderzoek naar het bestaan van hartafwijkingen bij vrouwen die vroeggeboorte hebben.

Onderzoek naar het bestaan van hartafwijkingen bij vrouwen die vroeggeboorte hebben: PRELHUDE onderzoek.

 

Vroeggeboorte: wat is het en hoe vaak komt het voor?
Een normale zwangerschap duurt ongeveer 40 weken, maar ongeveer 8% van de kinderen wordt in Nederland te vroeg geboren [1], dat zijn elk jaar ongeveer 14.000 kinderen. Vroeggeboorte is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte bij pasgeborenen en kan ook gevolgen hebben voor de latere ontwikkeling van het kind.

 

Hoe komt het?
Vaak is een vroeggeboorte het gevolg van het te vroeg breken van de vliezen of het voortijdig op gang komen van de weeën. Deze gebeurtenissen kunnen meestal korte tijd geremd worden met medicijnen.
Welke processen precies anders verlopen in de placenta en de baarmoeder van een zwangere vrouw die te vroeg bevalt is niet bekend.

 

Het PRELHUDE onderzoek: wat is het?
Uit onderzoek bij vrouwen met een aangeboren hartafwijking weten we dat zij een hogere kans hebben op vroeggeboorte. In het PRELHUDE onderzoek wordt het omgedraaid; er wordt juist gekeken of gezonde vrouwen die te vroeg bevallen een hartafwijking hebben die eerder niet bekend was. Wanneer het zo blijkt te zijn dat er vaker hartafwijkingen voorkomen bij voorheen gezonde vrouwen die te vroeg bevallen geeft dat een nieuwe invalshoek voor de ontwikkeling van strategieën om het aantal te vroeg geboren kinderen te verminderen.

 

Wat wordt er van u verwacht?
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
•  Bij de bevalling nemen we bij u een buisje bloed van 12 ml af.
•  Na de geboorte van de baby worden er 5 biopten (weefselstukjes) van de moederkoek afgenomen en nemen we een  buisje bloed van 12 ml af uit de navelstreng.
•  Indien u bevalt met een keizersnede zullen er 5 biopten (weefselstukjes) van de baarmoeder op de plek waar de moederkoek heeft gezeten en een reepje baarmoeder weefsel van 6 cm bij 4 mm worden afgenomen.
•  Stel dat u vaginaal bevalt, maar toch onder narcose moet ná de geboorte van uw baby, dan nemen we ook 5 biopten (weefselstukjes) van de baarmoeder op de plek waar de moederkoek heeft gezeten.
•  Nadat u bevallen bent krijgt u binnen 72 uur een echo van het hart om te onderzoeken of de hartfunctie verminderd is, danwel of er een niet eerder ontdekte hartafwijking aanwezig is. Tevens wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt.

 

Literatuurlijst
[1] Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale Zorg in Nederland 2008. Utrecht: Stichting Perinatale Registratie Nederland, 2011.


Contactinformatie over dit onderwerp
Dr. C. Ris-Stalpers, staflid afdeling obstetrie en gynaecologie en laboratorium voor voortplantingsbiologie.
AMC Amsterdam

 

Gerelateerde onderzoeken
ZAHARA 3 studie