Healthy Pregnancy 4 All, een gezonde zwangerschap voor iedereen

Onderdeel risicoselectie tijdens de zwangerschap


Alle aanstaande moeders en vaders hopen op een gezond kind. Hier werken we met z’n allen hard aan. Toch overlijden in Nederland meer baby’s tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling dan in andere Europese landen [1, 2]. Ook worden veel baby’s te vroeg geboren, of is hun geboortegewicht te laag. Kinderen die een slechte start hebben, kunnen hier hun leven lang last van houden. Daarom willen we in Nederland de zorg rondom de geboorte verbeteren.

Wat is het doel van dit onderzoek?
In veertien gemeenten werken zorgverleners samen met het Erasmus MC uit Rotterdam in het project Healthy Pregnancy 4 All. Het project is een groot onderzoek voor twee groepen vrouwen. Het ene deel van het onderzoek richt zich op vrouwen die zwanger willen worden. En het andere deel is voor vrouwen net zwanger zijn, zoals u. In een aantal gemeenten proberen we uit of onze aanpak werkt. De gemeente waarin u woont, doet mee aan dit project.

Welk zorgproduct wordt onderzocht?
Tijdens uw zwangerschap wordt u begeleid door een verloskundige of gynaecoloog. Zij letten op uw gezondheid en die van de baby. Als u al eerder zwanger bent geweest, en toen problemen heeft gehad, wordt er extra goed op u gelet. Toch is dat niet altijd voldoende. Ongezonde leefgewoonten, maar ook stressvolle omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen invloed hebben op uw gezondheid, en op dat van uw kind. Graag willen we hier samen met u iets aan doen. Wij denken dat het belangrijk is om al vroeg in de zwangerschap risico’s op te sporen, zodat uw kind een grotere kans heeft op een goede start. Om risico’s op te sporen gebruiken we een scorekaart. Deze kaart heet de Rotterdam Reproductive Risk Reduction scorekaart, kortweg de R4U. Alleen weten we nog niet of deze scorekaart ook echt helpt bij het opsporen van risico’s.

Daarom willen we met dit onderzoek ook een aantal vragen voor onszelf beantwoorden. Dit zijn vragen zoals: ‘Heeft het zin om deze vragenlijst met een scorekaart te gebruiken?’, ‘Komt u nu sneller terecht bij de juiste zorgverleners?’ en ‘Worden daardoor minder kinderen te vroeg geboren of geboren met een te laag gewicht?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om deze vragen te beantwoorden wordt deze scorekaart in een aantal gemeenten door de verloskundige of gynaecoloog gebruikt. Maar we hebben ook een aantal gemeenten waar de scorekaart juist nog niet gebruikt wordt. U woont in één van de gemeenten waar de scorekaart nog niet gebruikt wordt. Omdat in uw gemeente de scorekaart nog niet wordt gebruikt en in andere gemeenten wel, kunnen we de resultaten met elkaar vergelijken.

Wat wordt er van u verwacht?
Wij vragen twee dingen aan.
1.
Binnenkort gaat u voor de eerste keer naar uw verloskundige of gynaecoloog. We vragen u om voor het eerste bezoek een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. In deze vragenlijst vragen we enkele algemene gegevens zoals uw leeftijd en waar u geboren bent, en we stellen vragen over uw leefstijl. Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem. Uw verloskundige of gynaecoloog krijgt uw vragenlijst niet te zien en weet dus niet wat u heeft ingevuld. Daarom kan het gebeuren dat uw verloskundige of gynaecoloog dezelfde vragen stelt die u al in de vragenlijst heeft beantwoord.


2.
Om onze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zouden wij graag gebruik maken van de gegevens van uw zwangerschap en de geboorte van uw kind. Uw verloskundige of gynaecoloog registreert deze gegevens in een landelijk systeem, de Perinatale Registratie Nederland (PRN). Dit wordt altijd al gedaan en heeft niets met dit onderzoek te maken. Wel zijn deze gegevens voor ons onderzoek heel belangrijk, want dan weten we hoe het verder met u en uw kindje tijdens de zwangerschap en de geboorte is gegaan. Graag zouden wij van de verloskundige of gynaecoloog een kopie van dit formulier ontvangen. Maar hiervoor hebben we eerst uw toestemming nodig. Soms komt het voor uw pasgeboren kindje na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven op de kinderafdeling. Als dit gebeurt, zouden wij ook graag de reden van deze opname navragen bij de kinderarts. Om dit na te vragen hebben wij ook eerst uw toestemming nodig.


Literatuurlijst
1. Peristat II-study. EURO-PERISTAT project in collaboration with SCPE, EUROCAT and EURONEONET. European perinatal health report. Better statistics for better health for pregnant women and their babies in 2004. . In; 2008.
2. Bonsel GJ, Birnie E, Denktas S, Poeran J, Steegers EAP. Lijnen in de Perinatale Sterfte. In: Signalementenstudie 'Zwangerschap en Geboorte'. Rotterdam: Erasmus MC 2010.

Meer informatie over dit onderwerp
Meer informatie over het project Healthy Pregnancy 4 All vindt u op www.erasmusmc.nl/HP4ALL.

Contactinformatie over dit onderwerp
Erasmus MC
Project Healthy Pregnancy 4 All
Afdeling Verloskunde en Gynaecologie
Subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde
Mw. drs. A.A. Vos, arts onderzoeker
Kamer Wk 231
Postsbus 2040
3000 CA  Rotterdam

Email: a.a.vos@erasmusmc.nl of healthypregnancy4all@erasmusmc.nl
Telefoon: 010 – 70 38718


Gerelateerde termen
Laag geboortegewicht
Perinatale Registratie Nederland (PRN)
Rotterdam Reproductive Risk Reduction scorekaart (
Vroeggeboorte