MASTER onderzoek

Onderzoek naar de kosten-effectiviteit van behandelingen (IUI, IVF en ICSI) bij verminderde mannelijke vruchtbaarheid.

 

Mannelijke subfertiliteit
Bij ongeveer 30% van de paren waarbij een zwangerschap uitblijft na 12 maanden onbeschermde, op conceptiegerichte gemeenschap, blijkt de oorzaak te liggen bij de mannelijke partner. De verminderde vruchtbaarheid, doordat de kwaliteit van het sperma niet optimaal is, wordt mannelijke subfertiliteit genoemd.
Mannelijke subfertiliteit kan vele oorzaken hebben. Vaak is de kwaliteit (beweeglijkheid en vorm) van de zaadcellen niet optimaal, waardoor de eicel niet op tijd wordt bereikt. Een slechte zaadkwaliteit is meestal te wijten aan een stoornis in de spermaproductie, de spermiogenese. Een oorzaak voor een dergelijke stoornis wordt vaak niet duidelijk. Ook kan de kwantiteit (aantal aanwezige goede zaadcellen) te wensen overlaten.
Mogelijke oorzaken van slechte zaadkwaliteit/kwantiteit zijn o.a. een vroegere ontsteking in de zaad- of bijballen (bijv. wanneer de man na de puberteit de bof heeft gehad), een operatie op jonge leeftijd in verband met niet ingedaalde zaadballen of als de man vanwege oncologische ziekten is bestraald of chemotherapie heeft gehad. De aanwezigheid van een varicocèle, een soort spatader in de balzak kan ook een oorzaak zijn. Dit zou een (te) hoge temperatuur in de zaadballen veroorzaken, hetgeen van invloed kan zijn op de zaadkwaliteit.
Daarnaast zijn er ook andere factoren en leefomstandigheden die invloed hebben op de zaadkwaliteit. Daarbij kunt u denken aan roken, alcohol, drugs en het werken met chemische of radioactieve stoffen.


MASTER studie
De MASTER studie gaat de kosten-effectiviteit van de behandelingen bij mannelijke subfertiliteit onderzoeken. Op basis van de ernst van de mannelijke subfertiliteit, het totaal aantal goed beweeglijke zaadcellen (TMSC), zullen de paren verdeeld worden over in drie subonderzoeken.
1. Milde mannelijke subfertiliteit: gedurende 6 maanden zal behandeling middels intra-uteriene inseminatie (IUI) worden vergeleken met een afwachtend beleid.
2. Matige mannelijke subfertiliteit: gedurende 9 maanden zal behandeling middels in vitro fertilisatie (IVF) worden vergeleken met behandeling middels IUI.
3. Ernstige mannelijke subfertiliteit: gedurende 12 maanden zal behandeling middels intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) worden vergeleken met behandeling middels IVF.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor het onderzoek?
Het paar komt in aanmerking voor het onderzoek indien de vrouw tussen de 18 en 38 jaar is en gedurende 1 jaar geprobeerd heeft zwanger te worden zonder succes. Het totaal aantal beweeglijke zaadcellen moet kleiner zijn dan 10 miljoen en groter dan 300.000. Er mogen geen aanwijzingen zijn dat de oorzaak van het niet tot stand komen van een zwangerschap bij de vrouw is gelegen. Als u aan het onderzoek wil deelnemen, zal via loting bepaald worden welke behandeling u zult krijgen.

 

Literatuurlijst
1. Freya brochure, vruchtbaarheidsproblemen bij de man.
2. NVOG richtlijn Mannelijke subfertiliteit, 2010.
3. Multidisciplinaire richtlijn Semenanalyse, 2011.

 

Meer informatie over dit onderwerp
Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp, dan kunt u een e-mail sturen of u kunt kijken op de website van de MASTER studie: www.studies-obsgyn.nl/master.

 

Contactinformatie over dit onderwerp
Drs. M. Cissen
Arts-onderzoeker, MASTER studie
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
Email: master@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
ICSI
In vitro fertilisatie (IVF)
Intra Uteriene Inseminatie (IUI)