SUPER onderzoek

Onderzoek naar de stimulatie van de eierstokken bij intra uteriene inseminatie

 

Achtergrond van het SUPER onderzoek
Jaarlijks zoeken 15000 stellen die na 1 jaar onbeschermde gemeenschap niet zwanger zijn geworden [1] hulp voor hun ongewenste kinderloosheid. Bij 50% van deze stellen wordt de diagnose onverklaarde verminderde vruchtbaarheid of milde verminderde mannelijke vruchtbaarheid gesteld en wordt gestart met intra uteriene inseminatie met stimulatie van de eierstokken door middel van hormonen [2,3]. Het doel van de stimulatie van de eierstokken is om de zwangerschapskans te verhogen.

 

Wat is intra uteriene inseminatie met milde stimulatie?
Intra Uteriene Inseminatie (afgekort IUI) betekent het inbrengen van zaadcellen (insemineren) direct in de baarmoederholte (intra uterien). Bij IUI worden de beste zaadcellen geselecteerd via een bewerking in het fertiliteitslaboratorium. De IUI wordt gecombineerd met milde hormoonstimulatie. Het doel hiervan is meerdere eiblaasjes (follikels) te laten uitrijpen, bijvoorbeeld twee of drie. De stimulatie kan plaatsvinden door middel van follikel stimulerend hormoon (FSH) of clomifeencitraat (CC). Momenteel is niet bekend met welk medicament het beste gestimuleerd kan worden. Wat betreft zwangerschapsuitkomsten zijn er geen aanwijzingen dat bij milde stimulatie, FSH beter is dan clomifeen citraat [4]. Door middel van vaginale echo’s wordt de groei van de follikels (waarin de eicellen zich bevinden) gecontroleerd. Zodra deze groot genoeg zijn, wordt een ander hormoon, het HCG (= Pregnyl®) toegediend. Dit hormoon zorgt voor de eisprong. Als de eisprong heeft plaatsgevonden wordt de inseminatie uitgevoerd.

 

Doel van het onderzoek
Het bepalen welke vorm van hormoonstimulatie toegepast moet worden bij intra uteriene inseminatie bij stellen met de diagnose onverklaarde verminderde vruchtbaarheid of bij milde verminderde mannelijke vruchtbaarheid.

 

Voor wie is dit onderzoek?
Voor vrouwen tussen de 18 en 43 jaar waarbij de indicatie voor intra uteriene inseminatie is gesteld en de kans op een spontane zwangerschap kleiner is dan 30%.
Als u heeft besloten deel te nemen aan het onderzoek zal door loting worden bepaald welke vorm van stimulatie u krijgt. Alleen door loting kan een studie zo worden verricht dat er achteraf een waardevolle uitspraak over gedaan kan worden.

 

Literatuurlijst
1. Taylor A. ABC study of subfertility extent of the problem. BMJ 2003; 37: 434-7
2. Verhulst SM, Cohlen BJ, Hughes E, Velde E te, Heineman MJ. Intra-uterine insemination for unexplained subfertility (review). Cochrane Database Syst Rev 2006; CD001838.
3. NVOG guideline, unexplained infertility 2012
4. Dankert T et al. A randomized clinical trial of clomifene citrate versus low dose
recombinant FSH for ovarian hyperstimulation in intrauterine insemination cycles for
unexplained and male subfertility. Hum Reprod. 2007;22:792-7.

 

Contactinformatie over dit onderwerp
M.N. van Vliet, arts onderzoeker SUPER trial
M.H. Mochtar, hoofd onderzoeker SUPER trial
E: super@studies-obsgyn.nl


Patiėntenverenigingen:
Freya: vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen
http://www.freya.nl/web_folders/folder9.php?smnr=36

 


Gerelateerde termen
IUI met ovariele hyperstimulatie