Stop or Go?

Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap


Achtergrondinformatie
In Nederland gebruikt ongeveer 2% van alle zwangere vrouwen medicatie (antidepressiva) vanwege depressieve en/of angstklachten. Dat zijn ongeveer 4000 vrouwen per jaar.
Op dit moment wordt door artsen geadviseerd om antidepressiva tijdens de zwangerschap te blijven gebruiken. Dit is vooral omdat er nog geen goed onderzochte andere mogelijkheden zijn. Inmiddels is aangetoond dat terugvalpreventie training samen met medisch begeleid afbouwen van antidepressiva succesvol is in het voorkomen van depressieve terugval.
De ‘Stop or Go’ studie wil daarom samen met jou onderzoeken of het veiliger is voor zwangere vrouwen om de antidepressiva te blijven gebruiken of af te bouwen. Ook kijken wij of het succesvol afbouwen van de antidepressiva voordelen oplevert voor je (ongeboren) kind.


De Stop or Go studie
Vrouwen die deelnemen aan de studie worden door loting in twee groepen ingedeeld:
1. Terugvalpreventie training in combinatie met begeleid afbouwen van antidepressiva.
2. Het blijven innemen van de antidepressiva.

Als je meedoet aan de studie zullen we goed blijven kijken hoe het met je gaat. Op vaste momenten tijdens de zwangerschap en na de bevalling zullen wij je benaderen voor extra informatie. Dit zal vooral bestaan uit korte vragenlijsten. Ook zullen we je kindje onderzoeken.


Meer informatie over dit onderwerp
Ga naar onze website: www.stoporgostudie.nl of www.zorgevaluatienederland.nl/stoporgo of neem vrijblijvend contact op met de onderzoekers.


Contactinformatie over dit onderwerp
Nina Molenaar, arts-onderzoeker en promovendus, Erasmus MC (primair contactpersoon)
Marlies Brouwer, psycholoog en promovendus, Universiteit Utrecht
E-mail: stoporgo@erasmusmc.nl
Tel: 06-49844950 / 030 253 23 87