QuadrupleP

Onderzoek naar het voorkomen van vroeggeboorte bij zwangeren met een verkorting van de baarmoedermond: het Quadruple P onderzoek.


Vroeggeboorte en lengte van de baarmoedermond
Vroeggeboorte is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte rondom de geboorte en gezondheidsproblemen bij pasgeborenen. We spreken van vroeggeboorte als de bevalling plaatsvindt voor 37 weken zwangerschapsduur. Een baby die te vroeg wordt geboren, moet altijd worden opgenomen op een couveuse afdeling. Veel te vroeg geboren baby's (geboren voor 32 weken zwangerschapsduur) moeten zelfs naar een intensive care afdeling speciaal voor pasgeborenen. Met name bij de veel te vroeg geboren kinderen kunnen ernstige complicaties optreden en dat betekent meestal een ziekenhuisopname van vele weken. 
Op veel manieren heeft men geprobeerd vroeggeboorte te voorkómen, maar dit is nog niet gelukt. Als een vroeggeboorte zich aankondigt, is met weeënremming de bevalling gemiddeld maar een tweetal dagen uit te stellen. 

 
Voorkomen van vroeggeboorte
Nederlandse en internationale studies hebben aangetoond dat de kans op een vroeggeboorte groter is als de lengte van de baarmoederhals in  de zwangerschap verkort is. We spreken van een verkorte baarmoederhals als die 35 millimeter of korter is bij een zwangerschapsduur van 20 weken.
Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat bij vrouwen met een korte baarmoederhals zowel het gebruik van een pessarium (rubberen ring) als het gebruik van progesteron (een zwangerschapshormoon) de kans op vroeggeboorte kan verminderen. We weten momenteel niet wat beter werkt om een vroeggeboorte te voorkomen: het pessarium of progesteron. Om dit te onderzoeken is in Nederland de Quadruple P studie opgezet. We hopen daarmee duidelijk te krijgen  wat de beste behandeling is om vroeggeboorte te voorkomen bij zwangere vrouwen  met een korte baarmoederhals.
.
Het Quadruple P onderzoek
Voordat u kunt meedoen met het Quadruple P onderzoek zal de lengte van uw baarmoederhals gemeten moeten worden. Dit kan worden gedaan bij de  20 weken echo. Het meten van de lengte van de baarmoedermond moet via de vagina worden verricht. De arts brengt daartoe een dunne echokop in de schede. Inwendige echoscopie doet meestal geen pijn. Deze echo wordt verricht met een lege blaas en het is daarom raadzaam om voor de meting te plassen. Voor zover bekend zijn er geen risico’s verbonden aan het meten van de lengte van de baarmoedermond via de vagina.


Als bij u een verkorte baarmoederhals gemeten wordt, kunt u in overleg met uw zorgverlener zelf beslissen of er een afspraak voor u gemaakt gaat worden in een ziekenhuis waar u meer informatie kunt krijgen over de behandelingen van een verkorte baarmoederhals. De verdere zorg voor uw zwangerschap blijft gewoon in handen van uw eigen verloskundige of gynaecoloog. 

Het pessarium
Een pessarium is een ring die sommige vrouwen bij verzakkingen gebruiken om de baarmoeder(hals) op zijn plek te houden en te ondersteunen. Een te vroege bevalling zou op gang kunnen komen door een instabiele of zwakkere baarmoederhals. Een ring zou de baarmoederhals steun kunnen geven, waardoor een vroeggeboorte kan worden uitgesteld. 
De ring wordt door de gynaecoloog in de schede gebracht en zal daar in principe blijven zitten tot u 36 weken zwanger bent. Als u toch eerder gaat bevallen of u heeft zodanige klachten van de ring dat langer inhouden niet gewenst is, zal deze eerder worden verwijderd. 

Progesteron vaginaal tabletten
De progesteron wordt toegediend in de vorm van  vaginale capsules. Deze krijgt u mee naar huis en kunt u  zelf dagelijks  inbrengen (één tablet per dag)  totdat u  36 weken zwanger bent. U zal worden gevraagd om een lijst bij te houden waarop u kunt aangeven of u de tablet heeft ingebracht.
In de onderzoeken die al eerder zijn verricht bij zwangeren met een verkorte baarmoederhals bleek dat zowel bij het gebruik van een pessarium als bij het gebruik van progesteron het hebben van meer vaginale afscheiding de meest gehoorde klacht was 

Wat als u meedoet aan het onderzoek?
Voor de Quadruple P studie zijn wij op zoek naar 480 vrouwen die zwanger zijn van één kindje en 540 vrouwen die zwanger zijn van een meerling die willen deelnemen aan het onderzoek. Als u besluit mee te doen aan de Quadruple P studie houdt dat in dat er door loting bepaald wordt welke behandeling u krijgt: een pessarium of vaginale tabletten met progesteron. Als voldoende vrouwen meedoen kunnen we aan het eind van het onderzoek concluderen welke behandeling het beste werkt om een vroeggeboorte te voorkomen bij vrouwen met een korte baarmoederhals.
  
Meer informatie over dit onderwerp
Ga naar onze website www.zorgevaluatienederland.nl/quadruple-p of neem vrijblijvend contact op met de onderzoekers.
De Quadruple P studie loopt in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. Indien bij u een korte baarmoederhals wordt gemeten kunt u altijd overleggen met het AMC via onderstaande informatie.

Contactinformatie over dit onderwerp:
Drs. M.D. van Zijl, arts-onderzoeker Quadruple P studie 
Afdeling Verloskunde
Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam 
Email: quadruplep@studies-obsgyn.nl 
T: +31(0)20 56 64256 of +31 (0)20 56 64485