Beleid bij niet vorderen van ontsluiting

Onderzoek naar de beste timing van een keizersnede bij niet vorderen van de ontsluiting bij vrouwen die bevallen van hun eerste kind.


Vanwege onvoldoende inclusies is de studie helaas niet haalbaar gebleken en voortijdig beŽindigd.
Er zal gekeken worden naar een alternatieve manier om alsnog een antwoord te krijgen op deze nog steeds zeer relevante vraagstelling.


In Nederland worden jaarlijks de meeste keizersneden gedaan in de groep vrouwendie bevalt van hun eerste kindje. Eťn van de meest voorkomende redenen om eenkeizersnede te verrichten in deze groep vrouwen is als tijdens de bevalling deontsluiting erg traag verloopt of soms zelfs helemaal niet meer vooruitgaat. Ditkomt bij ongeveer 11% van de vrouwen voor, waarbij in 45% van de gevallenuiteindelijk een keizersnede verricht wordt [1]. Dit zijn in Nederland ongeveer6400 keizersneden per jaar. In 2010 is in Amerika een groot onderzoek verricht,waarin bij 27.000 vrouwen die bevielen van hun eerste kindje gekeken is hoelang de bevalling duurde [2]. Hieruit blijkt dat een vaginale bevalling in demeeste gevallen langer duurde dan voorheen altijd gedacht werd. Het kan dus zo zijndat we momenteel in het geval van niet vorderen van de ontsluiting te vroeg eenkeizersnede verrichten dan absoluut noodzakelijk.

Een keizersnede zonder goede medische reden geeft meer kans op problemen, eenlanger herstel en hogere kosten, zonder dat de uitkomsten beter zijn. Ook ineen volgende zwangerschap kan een keizersnede in de eerste zwangerschaprisicoís met zich meebrengen. Deze risicoís zijn onder andere de kans op hetscheuren van het litteken in de baarmoeder, waardoor deze vrouwen altijd in hetziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog moeten bevallen. Ook bestaat er eenverhoogd kans op een voorliggende en/of ingegroeide placenta met hiermeegepaard gaande meer bloedverlies. De tweede grootste groep van vrouwen die eenkeizersnede krijgt betreft dan ook de groep met vrouwen die in de eerstezwangerschap een keizersnede gehad hebben. Het voorkomen van een keizersnede inde eerste zwangerschap, zorgt dan ook voor een afname van het aantalkeizersneden in een volgende zwangerschap met ten minste 50%. †

De SIMPLE III studie (SectioIMPLEmentatie studie)

In deze studie wordt er vergeleken tussen het verrichten van een keizersnede voorniet vorderen van de ontsluiting zoals we dit op dit moment doen en langerafwachten. Op het moment dat er in de huidige zorg besloten zou worden om eenkeizersnede te verrichten wordt bij deelname aan de studie geloot tussen hetverrichten van de keizersnede of langer afwachten. Door langer af te wachtenbestaat er mogelijk een hogere kans op alsnog een vaginale bevalling met alsbijbehorende voordelen een relatief vlot herstel, snel ontslag uit hetziekenhuis, minder risico op operatieschade en trombose en minder risicoís ineen eventuele volgende zwangerschap. Echter, het kan zo zijn dat langer afwachtenmisschien ook leidt tot extra problemen, zoals meer bloedverlies tijdens debevalling, een grotere kans op infectie, verslechtering van de conditie van debaby, inscheuren of een moeizame geboorte van de baby.

In de SIMPLE III studie wordt gekeken naar het effect van langer afwachten op deuitkomsten van zowel moeder als kind en de manier van bevallen. Ook de patiŽnttevredenheid en eventuele voorkeuren worden onderzocht in de studie. Tenslottezullen ook de gezondheidszorg kosten worden berekend.

Literatuurlijst

[1] SIMPLE I studie. Sonja Melman, E.C.N.S., Karin de Boer, HenrietteBurggraaf, Jan B. Derks, Det van Dijk et al., Development and measurement of guidelines-based quality indiators ofcaesarean section care in the Netherlands. 2015

[2]Zhang, J., et al., Contemporary patterns of spontaneous laborwith normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol, 2010. 116(6): p. 1281-7.

[3] Spong, C.Y., etal., Preventing the first cesareandelivery: summary of a joint Eunice Kennedy Shriver National Institute of ChildHealth and Human Development, Society for Maternal-Fetal Medicine, and AmericanCollege of Obstetricians and Gynecologists Workshop. Obstet Gynecol, 2012. 120(5): p. 1181-93

Meer informatie over dit onderwerp

www.zorgevaluatienederland.nl/simple3

Contactinformatie over dit onderwerp

Drs.F.K.L.Tournois

Arts-onderzoekerSIMPLE III studie

Afd.Gynaecologie en Obstetrie, Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Email:simple3@studies-obsgyn.nl