Resultaten CHIPS onderzoek: Onderzoek naar de behandeling van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap

Van maart 2009 t/m augustus 2012 is het CHIPS onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel om uit te zoeken of bij zwangere vrouwen tussen de 14 en 34 weken zwangerschapsduur met een mild verhoogde bloeddruk, het beter is om de bloeddruk strak of minder strak te behandelen. De bloeddruk strak behandelen wil zeggen: de bloeddruk met medicijnen laag te houden. En minder strak behandelen wil zeggen: pas de bloeddruk behandelen als deze erg hoog is.
Zowel vrouwen met hoge bloeddruk die al voor de zwangerschap bestond, als vrouwen die in de zwangerschap voor het eerste hoge bloeddruk hadden, werden gevraagd om aan dit onderzoek mee te doen.

95 ziekenhuizen in 16 landen hebben meegedaan aan dit onderzoek en artsen en verloskundigen vroegen vrouwen met hoge bloeddruk of zij wilden meedoen. In totaal hebben 987 vrouwen meegedaan. Zij lootten tussen ofwel een strakke bloeddruk behandeling of een minder strakke bloeddruk behandeling. Bij de groep vrouwen met de strakke behandeling werd gestreefd naar een bloeddruk lager dan 85 mmHg onderdruk en bij de vrouwen met de minder strakke behandeling werd gestreefd naar een bloeddruk tussen de 85 en 100 mmHg onderdruk.
Gekeken werd naar of de bloeddruk behandeling uitmaakt voor de overleving van het kind, intensive care of high care opname van het kind en complicaties van de hoge bloeddruk bij moeder.

In het onderzoek werd geen verschil aangetoond in bovengenoemde uitkomsten tussen de groep vrouwen met strakke bloeddruk behandeling en de groep vrouwen met minder strakke bloeddruk behandeling.
Ook werd er geen verschil gezien in het aantal keizersnedes, vaginale bevallingen en de zwangerschapsduur bij geboorte. Ook was er geen verschil in het aantal kinderen dat met een te laag gewicht voor de zwangerschapsduur geboren werd.
Wel werd er gezien dat vrouwen in de minder strakke bloeddruk behandeling groep, vaker een zeer hoge bloeddruk hadden (hoger dan 160/110), maar dit ging niet gepaard met meer complicaties bij moeder.

Conclusie: Er werd geen verschil gezien in slechte uitkomsten bij het kind en ook geen verschil in complicaties van hoge bloeddruk bij moeder, in het onderzoek waarbij strakke en minder strakke behandeling van hoge bloeddruk met elkaar vergeleken werden.
Om deze reden kunnen dokters er voor kiezen de bloeddruk strak in te stellen omdat dit de baby niet schaadt.

Verwijzing naar artikel: Magee LA et al: Less-tight versus tight control of hypertension in pregnancy. N Engl J Med. 2015 Jan 29;372(5):407-17.