INES

Uitkomsten van het onderzoek

De INES studie heeft drie behandelingen vergeleken binnen een behandelperiode van 12  maanden bij 602 paren met onverklaarde of milde mannelijkesubfertiliteit.

De paren werden gedurende een jaar behandeld met IVF gevolgd door terugplaatsingvan één embryo, of met IVF in een natuurlijke cyclus of met intra-uterieneinseminatie in een gestimuleerde cyclus. Een gezonde eenling werd verkregen bij 52% van de paren na IVF gevolgd door terugplaatsing van één embryo, 43% van de paren na IVF in een natuurlijke cyclus en 47% van de paren na intra-uterieneinseminatie. Van alle zwangerschappen was 6% een meerlingzwangerschap. Er waren geen verschillen in meerlingzwangerschappen tussen de drie behandelgroepen. Gezien de hogere belasting en kosten van de IVF behandelingen is onze aanbeveling om bij paren met onverklaarde of milde mannelijke subfertiliteit te beginnen met  intra-uteriene inseminatie.


Gerelateerde termen
In vitro fertilisatie (IVF)
Intra Uteriene Inseminatie (IUI)
Subfertiliteit