Onderzoek vroeggeboorte meerlingen

Onderzoek naar de effectiviteit van een pessarium bij het voorkomen van vroeggeboorte bij tweeling- (of meerling-) zwangerschappen: het ProTWIN onderzoek.

 

Vroeggeboorte en  meerlingzwangerschappen

Meerlingen hebben een hoger risico dan eenlingen om voor 37 weken geboren te worden. Bij tweelingen wordt ongeveer 45% geboren voor 37 weken en hiervan ongeveer een derde zelfs voor 32 weken [1,2]. Vroeggeboorte betekent altijd opname in een couveuse en veel te vroeg geboren op een ‘baby’ (neonatale) intensive care. Vooral bij de veel te vroeg geboren kinderen kunnen nogal wat complicaties optreden en dat betekent meestal een ziekenhuisopname van vele weken.


 


Behandelingen

Op vele manieren wordt geprobeerd vroeggeboorte te voorkomen, maar dit is nog niet gelukt. Als een vroeggeboorte zich aankondigt is met weeënremming de bevalling gemiddeld maar twee dagen uit te stellen. Uit ander onderzoek is gebleken [3,4] dat het gebruik van een rubberen ring ('pessarium') de kans op vroeggeboorte kan verminderen. Het aantal zwangerschappen waarbij dit is onderzocht, is echter te klein om hier zekerheid over te krijgen.

 

Het ProTWIN onderzoek

ProTWIN staat voor "Pessaries as a prevention of preterm birth in twin and multiple pregnancy ". In dit onderzoek wordt door loting bepaald worden of een zwangere vrouw (met een meerling zwangerschap) wel of geen pessarium krijgt.

 

Een rubberen ring (‘pessarium’) wordt door sommige vrouwen gebruikt bij verzakkingen van de baarmoeder om de baarmoeder(mond) op zijn plek te houden en te ondersteunen. Een te vroege bevalling zou op gang kunnen komen door een instabiele (of zwakkere) baarmoedermond. Vooral bij een meerlingzwangerschap kan er veel druk op de baarmoedermond komen te staan. Een ring zou de baarmoedermond steun kunnen geven, waardoor een vroeggeboorte misschien kan worden uitgesteld.

 

Ongeveer 700 vrouwen met een meerlingzwangerschap zullen meedoen aan dit onderzoek. In 2011 zullen waarschijnlijk de eerste resultaten bekend gemaakt worden.

 

Literatuurlijst 

[1] LVR 2002, LNR 2003

[2] Bruinse HW VG. Meerlingen(Multiple Pregnancy).Uitgeverij Elsevier/de Tijdstroom 1997

[3] Newcomer J. Pessaries for the treatment of incompetent cervix and premature delivery.Obstet Gynecol Surv. 2000 Jul;55(7):443-8. Review

[4] Dharan VB et al. Alternative Treatment for a Short Cervix: The Cervical Pessary. Semin Perinatol 33:338-342, 2009.

 

Meer informatie over dit onderwerp

ProTWIN website (http://www.studies-obsgyn.nl/protwin)

ProTWIN resultaten

 

Contactinformatie over dit onderwerp 

Drs. M.A. Hegeman

Arts-onderzoeker ProTWIN Trial

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis/ Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Email: protwin@studies-obsgyn.nl


Gerelateerde termen
Vroeggeboorte