Stichting PAN neemt perinatale audit over van RIVM

Nieuwsbericht 12-01-2010. Bron: Stichting PAN.

 

De stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) is een initiatief van de beroepsverenigingen van gynaecologen (NVOG), huisartsen (LHV), kinderartsen (NVK), pathologen (NVVP) en verloskundigen (KNOV) en gevestigd in de Domus Medica.

De stichting PAN streeft ernaar de gezondheid van moeder en kind te verbeteren door audit van de perinatale sterfte. In 2008-2009 heeft het RIVM als kwartiermaker hiervoor de eerste stappen gezet. Op 1 januari 2010 heeft de stichting PAN deze activiteiten overgenomen. Binnen de stichting werken een bestuur, commissies, 10 regioteams en een klein bureau samen.

 

Waarom audit?

Perinatale audit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg rond de geboorte. Met een kritische blik wordt de verleende zorg geëvalueerd, met verschillende zorgverleners en vanuit verschillende invalshoeken: voldoet deze aan wat verwacht mag worden van ‘goede zorg’?

Hieruit komen conclusies en aanbevelingen voort over hoe het beter kan. Ervaringen in Noorwegen en Engeland hebben laten zien dat dit werkt.


Wat zijn de plannen voor 2010 & wat vraagt dit van zorgverleners?

  • Samen met de beroepsgroepen en de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte streeft de stichting PAN er naar dat in 2010 alle samenwerkingsverbanden perinatale audit uitvoeren;
  • Aan gynaecologen, verloskundig actieve huisartsen, kinderartsen en verlos-kundigen, wordt gevraagd in 2010 iedere perinatale sterfte te registreren via de nieuwe PRN-applicatie. Als iedere zorgverlener haar/zijn deel van de zorgverlening beschrijft, wordt het werk gedeeld;
  • In 2010 ligt de focus op de audit van sterfte bij kinderen geboren die geboren zijn vanaf 37 weken zwangerschapsduur. Deze groep maakt een kwart uit van alle kinderen die perinataal overlijden. Daarom zal de eerste landelijke audit, in 2011, over deze groep gaan.

  

Adresgegevens

Stichting Perinatale Audit Nederland (PAN)

Domus Medica

Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

tel: 030 282 39 37

www.perinataleaudit.nl

 


Gerelateerde termen
Perinatale sterfte