Onderzoek voorkómen van vroeggeboorte

Onderzoek naar het voorkomen van vroeggeboorte bij zwangeren met een verkorting van de baarmoedermond: het Triple P onderzoek.

 

Vroeggeboorte en lengte van de baarmoedermond

Uit eerdere studies, zowel in Nederland als in het buitenland, is komen vast te staan dat de kans op een Vroeggeboorte groter is als de lengte van de Baarmoedermond verkort is (korter dan 30 mm). We spreken van vroeggeboorte als de bevalling plaatsvindt voor 37 weken zwangerschapsduur.

Een baby die meer dan 3 weken te vroeg geboren wordt, moet altijd worden opgenomen op een couveuse afdeling. Veel te vroeg geboren baby's (geboren voor 32 weken zwangerschapsduur) moeten zelfs naar een neonatale intensive care. Met name bij de veel te vroeg geboren kinderen kunnen complicaties optreden en dat betekent meestal een ziekenhuisopname van vele weken. Op veel manieren heeft men geprobeerd vroeggeboorte te voorkómen, maar dit is nog niet gelukt. Als een vroeggeboorte zich aankondigt, is met weeënremming de bevalling gemiddeld maar een tweetal dagen uit te stellen.

 

Voorkomen van vroeggeboorte

Bij eenlingzwangerschappen waarbij de zwangere een voorgeschiedenis had van vroeggeboorte, is gebleken dat wekelijkse toediening van het hormoon Progesteron vanaf circa 16-20 weken de kans op een vroeggeboorte duidelijk vermindert. Onlangs is in Engeland uit een eerste onderzoek gebleken dat gebruik van progesteron mogelijk gunstig is voor het voorkómen van vroeggeboorte bij vrouwen met een eerste zwangerschap en een verkorte baarmoedermond onder de 15 mm [1]. Er was minder vroeggeboorte in de groep die progesteron gebruikte ten opzichte van de groep die geen progesteron gebruikte.

 

Het Triple P onderzoek

In Nederland wordt de lengte van de baarmoedermond nog niet routinematig gemeten bij zwangeren die geen verhoogd risico hebben op een te vroeg geboren baby. Het Triple P onderzoek kijkt naar de vraag of de lengte van de baarmoedermond ook in Nederland als voorspeller van vroeggeboorte kan worden gebruikt. Daarnaast wordt er gekeken of progesteron inderdaad vroeggeboorte kan voorkomen bij zwangeren met een korte baarmoedermond.

 Wat als u meedoet aan het onderzoek

Als u wilt meedoen aan het onderzoek, bestaat bij u de mogelijkheid om de lengte van de baarmoedermond te meten bij het echoscopisch onderzoek dat bij alle zwangeren plaatsvindt bij 20 weken (de 20 weken echo). Het meten van de lengte van de baarmoedermond moet via de vagina worden verricht. De echoscopist brengt daartoe een dunne echokop in de schede. Inwendige echoscopie doet meestal geen pijn.Het uitvoeren van de meting duurt hooguit een paar minuten.

 

Als bij u een verkorte baarmoedermond gemeten wordt, zal een tweede afspraak worden gemaakt om met eenzelfde onderzoek de meting te bevestigen. Als ook hier de baarmoedermond kort blijkt te zijn, krijgt u de mogelijkheid om mee te doen aan het onderzoek waarbij onderzocht wordt of progesteron behandeling nuttig is om vroeggeboorte te voorkomen.

 

Mocht u besluiten ook aan dit onderzoek mee te doen, dan krijgt u tussen 22 en 34 weken zwangerschapsduur vaginale tabletten, die u zelf dagelijks kunt inbrengen (één tablet per dag). U weet niet of het tablet de werkzame stof bevat, of een zogenaamd nepmedicijn (placebo). Ook uw behandelend arts of verloskundige weet niet wat u krijgt. Na afloop van het onderzoek worden beide groepen met elkaar vergeleken.

 

Bovendien vragen wij u om in de loop van 2 jaar een aantal vragenlijsten in te vullen. Door middel van deze vragenlijsten willen wij beoordelen hoe het met u en uw kind gaat. Het invullen ervan duurt ongeveer een half uur. Mogelijk wordt u enkele jaren na de bevalling benaderd met de vraag of we uw kind mogen onderzoeken. Het betreft dan een onderzoek waarbij naar de ontwikkeling van uw kind gekeken wordt. Het onderzoek van uw kind vereist geen foto’s of bloedafname.

 

Als bij u een normale baarmoedermond gemeten wordt, willen wij graag uw toestemming om te zijner tijd de geboortedatum van uw kind op te vragen bij de Stichting Perinatale Registratie Nederland (www.perinatreg.nl).

 

Literatuur verwijzingen

[1] Fonseca ; Progesterone and the risk of preterm birth among women with a short cervix.NEJM 2007;357:462-9

 

Meer informatie over dit onderwerp

www.zorgevaluatienederland.nl/triple-p

 

Contactinformatie over dit onderwerp 

Arts onderzoeker:

Drs Melanie van Os

Dept. Obstetrics/Gynaecology

VUMC Amsterdam

Email: TripleP@studies-obsgyn.nl

 

Verloskundig onderzoeker:

Jeanine van der Ven MSc

Dept. Obstetrics/Gynaecology

AMC Amsterdam

E-mail: a.j.vanderven@amc.uva.nl


Gerelateerde termen
Baarmoedermond
Cervixlengte
Progesteron
Vroeggeboorte