Onderzoek richtlijnen keizersnede

Onderzoek naar de naleving van richtlijnen voor een keizersnede: het SIMPLE onderzoek.

 

SIMPLE staat voor Sectio IMPLEmentatie Studie.

 

Stijging aantal keizersnedes

Gebleken is dat de laatste 20 jaar het percentage keizersneden is gestegen van 5 naar 15% zonder dat dit duidelijke voordelen heeft voor moeder en kind [1]. Daarnaast komen bij een keizersnede vaker complicaties voor bij de moeder en zijn er hogere kosten. Ook is bekend dat een voorafgaande keizersnede voor een volgende zwangerschap en bevalling nadelige gevolgen kan hebben. In de richtlijnen van de Nederlandse beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) staan duidelijke aanbevelingen voor de beslissing tot het al dan niet uitvoeren van een keizersnede [2].

 

SIMPLE onderzoek

In dit onderzoek gaan we na in hoeverre de richtlijnen worden nageleefd en welke factoren hierop van invloed zijn. In ongeveer 20 ziekenhuizen zal achteraf in de medische gegevens van vrouwen die een keizersnede hebben gehad worden bekeken of de richtlijnen zijn nageleefd. Hierna willen we 2 groepen maken van ziekenhuizen: de 5 ziekenhuizen die het beste en 5 die het slechtste de richtlijnen volgen. Daar gaan we bij zorgverleners en bij patiŽnten door middel van interviews onderzoeken welke factoren de keuze tot een keizersnede hebben bepaald.

 

Resultaten

Als uit ons onderzoek blijkt dat de richtlijnen niet optimaal worden nageleefd gaan we op basis van de interviews met de zorgverleners en patiŽnten een strategie ontwikkelen om de zorg te verbeteren.

 

Literatuurlijst

[1] Rapport prestatie indicatoren 2006.

[2] Kwee et al. Trends in obstetric interventionsÖ Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007.

 

Meer informatie over dit onderwerp

www.studies-obsgyn.nl/simple

 

Contactinformatie over dit onderwerp

Drs. S. Melman, onderzoeker

Maastricht Universitair Medisch Centrum

s.melman@mumc.nl