Progesteron bij herhaalde miskramen

Effect van toediening van progesteron in de eerste weken van de zwangerschap om een miskraam te voorkomen bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam: het Promise onderzoek.


 

De rekrutering en randomisaties van de Promise trial zijn per 1 november 2013 beëindigd.
De resultaten van de studie zijn hieronder te vinden.


 

Toediening van progesteron in het eerste trimester verbetert de zwangerschapsuitkomst van vrouwen met herhaalde miskramen niet.

Zesentwintig november 2015 zijn de resultaten van de PROMISE-trial verschenen in The New England Journal of Medicine. In de PROMISE-trial werd de invloed bestudeerd van progesterontoediening ter reductie van de miskraamkans bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen. Een samenvatting van de resultaten vindt u hieronder.

Progesteron is essentieel voor het in stand houden van een zwangerschap. Het was echter onduidelijk of toediening van progesteron bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene vergroot.

In dit onderzoek werd het effect van progesterontoediening vergeleken met dat van placebo. Vanaf een positieve zwangerschapstest tot 12 weken zwangerschapsduur gebruikten vrouwen tweemaal daags vaginaal 400 mg progesteron óf placebocapsules. De primaire uitkomstmaat was een levendgeborene na 24 weken zwangerschapsduur.

In totaal werden 1568 vrouwen gerekruteerd, van wie 836 vrouwen zwanger raakten en konden worden gerandomiseerd (404 kregen progesteron, 432 placebo). Het aantal levendgeborenen en miskramen in de progesterongroep bleek niet te verschillen van het aantal levendgeborenen en miskramen in de placebogroep (65,8% vs. 63,3% levendgeborenen respectievelijk). 

Uit de PROMISE-trial blijkt dat de toediening van progesteron in het eerste trimester van de zwangerschap bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene niet vergroot.

NEJM Article
Onverklaarde herhaalde miskraam
Bij 85% van de paren met herhaalde miskraam (3 of meer miskramen) wordt na onderzoek geen oorzaak gevonden. Van eventuele behandelingen bij deze groep is niet goed bekend of ze werkelijk helpen.
Eerder toonde een grote studie aan dat het gebruik van bloedverdunners niet zinvol is om het optreden van een volgende miskraam te voorkomen (ALIFE studie) [2].
Er zijn ook studies verricht naar het geven van progesteron [3,4] bij paren met onverklaarde herhaald miskraam. Dit is gebaseerd op een mogelijk onvoldoende productie van progesteron vanuit de eierstokken in de eerste periode van de zwangerschap. De eerdere studies toonde een positief effect aan, maar deze studies zijn lang geleden verricht met kleine groepen deelnemers.
Daarom is de Promise Trial opgezet: een grote studie waarin zowel progesteron als placebo wordt gegeven.

 

Promise Trial
De Promise Trial is een grote studie in Nederland en Engeland naar het effect van progesteron toediening. De studie is gestart in 2010. In Nederland zijn er 10 ziekenhuizen die deelnemen, in Engeland 22. In totaal gaan 790 vrouwen deelnemen.
Er zijn al een groot aantal vrouwen gestart, maar we zijn nog steeds op zoek naar vrouwen die mee willen doen. Voor deelname kunt u zich het liefst vòòr een nieuwe zwangerschap melden bij een van de deelnemende klinieken of bij de coördinatoren (zie contact). Bent u net weer zwanger neem dan hier direct contact op voor mogelijke deelname.

 

Doel van de Promise Trial
Op dit moment wordt progesteron niet standaard toegediend, omdat er onvoldoende bewijs is voor een verlaging van de kans op een miskraam, en –hoewel geen ernstige risico’s worden verwacht- zijn de eventuele risico’s tot op heden onvoldoende geregistreerd.
In het belang van vrouwen met herhaalde miskraam zal worden onderzocht of progesteron toediening zinvol of overbodig is.

 

Wanneer kunt u deelnemen?
Voor deelname aan de studie gelden de volgende criteria:
• drie of meer miskramen in de voorgeschiedenis.
• leeftijd tussen de 18 en 39 jaar
• spontane zwangerschap


Studiemedicatie
Bij een positieve test kunt u starten met het gebruik van de studiemedicatie. Door middel van het lot wordt bepaald of u capsules met progesteron of placebo capsules gaat gebruiken. Om het onderzoek zo optimaal mogelijk uit te voeren, is het voor de patiënt en de arts onbekend of er progesteron of placebo wordt gebruikt. De capsules worden 2 maal daags vaginaal ingebracht tot een zwangerschapsduur van minstens 12 weken.

 

Verloop van de zwangerschap
Het verloop van de zwangerschap waarin medicatie wordt gebruikt wordt vastgelegd. Er vindt minstens 1 echocontrole plaats tussen de 6 en 8 weken en 1 tussen de 11 en 13 weken zwangerschapsduur. Dit kan in een deelnemend centrum maar ook in uw eigen ziekenhuis. Bij deze echo wordt gekeken of de zwangerschap intact is. Indien er een miskraam optreedt, is dit het einde van het onderzoek, indien het een goede zwangerschap is, kunnen de controles na de tweede echo gewoon bij de verloskundige of eigen gynaecoloog plaatsvinden. Uiteindelijk ontvangt u een vragenlijst om in te vullen na de bevalling.

 

Literatuur
[1] Rai R, Regan L. Recurrent miscarraige. Lancet 2006; 368;601-611.
[2] Kaandorp http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1000641
[3] Oates-Whitehead RM, Haas DM, Carrier JA. Pregesteron for preventing miscarriage. Cochrane Database Syst rev 2003;4:CD003511
[2] El Zibdeh MY. Dydrogesterone in the reduction of recurrent spontaneous abortion. J Steroid Biochem Mol Biol 2005;97:431-434.

 

Meer informatie
Promise:  www.studies-obsgyn.nl/promise


Contact
Y.E.M. Koot, arts-onderzoeker Promise trial
promise@umcutrecht.nl

M. Goddijn, hoofdonderzoeker Promise trial
m.goddijn@amc.uva.nl    


Gerelateerde termen
Miskraam
Progesteron