Onderzoek postnatale depressie.

Hoe gaat het met de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap angst- en/of depressieklachten hadden?Introductie

PROMISES staat voor Pregnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions. Oftewel, hoe gaat het met de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap angst- en/of depressieklachten hadden? En wat gebeurt er wanneer we deze vrouwen al tijdens de zwangerschap een therapie voor deze klachten aanbieden?
P5D staat voor Predicting - Pregnancy - Personality - Post Partum - Depression. Kunnen we tijdens de zwangerschap al voorspellen wie er een verhoogd risicio heeft op een postnatale depressie, en wat is de rol van persoonlijkheid daarin? 

Waarom doen we dit onderzoek?
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een postnatale depressie vaak voorkomt bij vrouwen die tijdens de zwangerschap al last hebben van klachten van depressieve aard. Ook zijn er studies die laten zien dat bepaalde aspecten van de persoonlijkheid een rol spelen bij het al dan niet ontwikkelen van een depressie.
Dit onderzoek kijkt of hier een verband bestaat; is bij vrouwen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken de kans dat hun depressie tijdens de zwangerschap uitgroeit tot een postnatale depressie groter dan bij vrouwen met andere persoonlijkheidskenmerken?

Hoe ziet het onderzoek er uit?
De verloskundige geeft op het eerste consult een informatiepakket mee, met daarin een folder met informatie over het onderzoek en een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over angst- en depressieklachten, over de sociale steun die iemand krijgt, en over de persoonlijkheid. Wanneer deze vragenlijst ingevuld terug wordt gestuurd, krijgt de deelneemster binnen enkele weken een email met daarin een link naar een volgende vragenlijst, die op het internet ingevuld kan worden. Hierin wordt belangrijke aanvullende informatie gevraagd, zoals over lichamelijke gezondheid en leefstijl. Vervolgens krijgen alle deelneemsters op 24 en 36 weken zwangerschap, en op 6 weken, 6 maanden en 12 maanden na de bevalling nogmaals een vragenlijst. Elke keer krijgen ze de 16 vragen over angst- en depressieklachten, en op 36 weken zwangerschap en 6 weken na de bevalling nog een aantal andere vragen. Deze vragen kunnen allemaal op het internet ingevuld worden.

Doel
Met dit onderzoek willen we zogenoemde ‘voorspellers’ voor het ontstaan en voortduren van depressie vinden. Deze voorspellers kunnen ons in de toekomst vertellen welke vrouwen een grotere kans hebben op een postnatale depressie.

Wie kan er meedoen?
Alle vrouwen in Nederland die in het eerste trimester van hun zwangerschap zitten kunnen meedoen aan het onderzoek, via een deelnemende verloskundigenpraktijk.