HELLP syndroom

Hemolysis, Elevated Liver enzymes en Low Platelets syndroom. Alternatieve benoeming: ernstige zwangerschapsvergiftiging.


Wat is HELLP syndroom?
HELLP is een ernstige zwangerschapscomplicatie die levensbedreigend voor de moeder en haar ongeboren baby kunnen zijn. De letters HELLP staan voor: Hemolysis, Elevated Liverenzymes, Low Platelets. Met andere woorden: er is sprake van een verhoogde afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde lever-functie en een tekort aan bloedplaatjes waardoor de bloedstolling wordt ontregeld. HELLP kan alleen door bloedonderzoek worden vastgesteld.

Het HELLP-syndroom treedt meestal op na de twintigste zwangerschapsweek en kan zowel geleidelijk als heel acuut ontstaan tijdens de zwangerschap of bij de bevalling, maar ook in de eerste twee a drie dagen na de bevalling. Uit recent onderzoek is gebleken dat HELLP zelfs aan het eind van de kraamtijd, dus na 7 a 8 dagen kan optreden, maar dit is wel een uitzondering.

Ernstige vormen van pre-eclampsie en het HELLP-syndroom, kunnen voor moeder en kind levensbedreigend zijn en vereisen een opname in het ziekenhuis. In sommige, (zeer) ernstige, gevallen is zelfs opname op de intensive care noodzakelijk.

Hoe vaak komt HELLP voor?
HELLP komt in ongeveer 1 op de 300 zwangerschappen voor. In Nederland is de sterfte in het kraambed 4 op 100.000 barenden en wordt 75% van de sterftegevallen in het kraambed veroorzaakt door HELLP of pre-eclampsie.

Wat zijn de behandelingen bij HELLP?
Aan de hand van diverse onderzoeken (bloeddruk, CTG, echoís, bloedonderzoek, e.d.) zullen de artsen voortdurend een afweging moeten maken tussen de belangen van de zieke moeder en die van de baby. Soms moet worden besloten de zwangerschap voortijdig te beŽindigen om het leven van de moeder niet verder in gevaar te brengen, want alleen na het beŽindigen van de zwangerschap kun je van pre-eclampsie of het HELLP-syndroom herstellen. Het kindje is dan echter nog niet altijd klaar om geboren te worden en dit kan diverse complicaties met zich meebrengen. In ernstige gevallen kan de baby overlijden. Soms wordt de bevalling ingeleid, vaak krijg je een keizersnede. Ook in de baarmoeder kan het kind door de diverse complicaties van pre-eclampsie/HELLP-syndroom het moeilijk krijgen. Dit kan in uitzonderlijke gevallen zelfs leiden tot prenatale sterfte.

Volledig herstel na HELLP kan wel, maar dit kan erg lang duren. Het is voor iedereen verschillend, maar belangrijk is om hiervoor ruim de tijd te nemen. Verder is het voor een goede verwerking van het gebeurde van belang erover te praten met anderen (partner, familie, arts).

Meer info: Stichting HELLP syndroom.


Gerelateerde pagina's
Resultaten Hypitat onderzoek
HYPITAT-II onderzoek
Resultaten RAVEL studie
Resultaten HYPITAT II studie