prognostisch model

Wat is een prognostisch model?

 

In het model wordt op basis van de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens, eventuele eerdere zwangerschappen, het totale percentage motiele zaadcellen, post-coÔtum test en de verwijsstatus een schatting gemaakt van de spontane zwangerschapskans in het komende jaar.

 

Wanneer wordt het prognostisch model gebruikt?

 

De huisarts en/of gynaecoloog gebruikt het prognostisch model bij paren met een onverklaarde subfertiliteit om paren met een lage kans te onderscheiden van paren met een hoge kans op een spontane zwangerschap in de eerst volgende 12 maanden

Zonder duidelijke causale oorzaak van de subfertiliteit dient bij paren behandeling afgewogen te worden tegen hun kans op spontane zwangerschap in de eerst volgende 12 maanden.

 

Wat betekent de uitslag van een prognostisch model?

 

Bij een spontane kans op zwangerschap van meer dan 30 procent is er geen reden voor onmiddellijke inzet van geassisteerde voortplantingstechnieken en wordt geadviseerd nog tenminste 6 maanden een afwachtende houding aan te nemen en dus niet te gaan behandelen. Mocht na deze expectatieve periode (6-12 maanden) nog geen zwangerschap tot stand zijn gekomen, komt het paar alsnog voor behandeling in aanmerking.

Bij een spontane kans op zwangerschap van minder dan 30 procent is er direct een reden voor gebruik van geassisteerde voortplantingstechnieken.

 

 

Prognostisch model

http://www.freya.nl/probability.php

 

PatiŽntenverenigingen:

Freya ŗ Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen (www.freya.nl)


Gerelateerde pagina's
Improvement onderzoek